Изберете език
Loading

КЛИМАТ | Европейската политика по изменение на климата | Европейска схема за търговия с емисии

Информация относно Европейската схема за търговия емисии е приложена в следните раздели:

Втори период на ЕСТЕ (2008 г.-2012 г.)

Трети период на ЕСТЕ (2013 г.-2020 г.)

Авиация