Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

24 Юни 2016 | 15:24 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Реформаторския блок Вили Лилков, относно минерално находище „с изключителни балнеологични свойства“ в с. Сланотрън, община Видин 24 юни 2016 г. повече ...
24 Юни 2016 | 15:04 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Реформаторския блок проф. Вили Лилков, относно конкретни действия, които Столична община е предприела за развитието на минералните извори на територията на общината, и резултатите от тях 24 юни 2016 г. повече ...
01 Април 2016 | 14:51 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП – Лява България“ Манол Генов, относно продължаващото депониране на строителни отпадъци на нерегламентираното сметище в с. Първенец, община „Родопи“, област Пловдив 1 април 2016 г. повече ...
01 Април 2016 | 14:33 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „Патриотичен фронт“ Борис Ячев, относно дейността на кариера за добив на мрамор в НАТУРА 2000, зоната „Бесапарски ридове“ 1 април 2016 г. повече ...
01 Април 2016 | 14:21 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „Реформаторски блок“ проф. Вили Лилков, относно състоянието на минералните извори, които МОСВ прехвърли безвъзмездно на Столична община 1 април 2016 г. повече ...
01 Април 2016 | 14:09 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП – Лява България“ Иван Иванов, относно готовността на бенефициентите по ОП „Околна среда 2014-2020“, Приоритетна ос 1- Води 1 април 2016 г. повече ...
01 Април 2016 | 13:44 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „Патриотичен фронт“ Атанас Стоянов, относно реализация на два проекта в община Сандански – канализация на с. Левуново и канализация на с. Лешница 1 април 2016 г. повече ...
11 Март 2016 | 16:36 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Васил Антонов, относно наличие на потенциална опасност от наводнения, поради лошото състояние на язовирите в област Плевен 11 март 2016 г. повече ...
11 Март 2016 | 15:47 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Иван Иванов относно обособяването на санитарно-охранителна зона около язовир "Тича" 11 март 2016г. повече ...
11 Март 2016 | 15:13 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Чавдар Георгиев относно нарушения на екологичното законодателство в мината за добив на флуорит в гр. Чипровци 11 март 2016 г. повече ...
Архив