Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

01 Април 2016 | 14:51 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП – Лява България“ Манол Генов, относно продължаващото депониране на строителни отпадъци на нерегламентираното сметище в с. Първенец, община „Родопи“, област Пловдив 1 април 2016 г. повече ...
01 Април 2016 | 14:33 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „Патриотичен фронт“ Борис Ячев, относно дейността на кариера за добив на мрамор в НАТУРА 2000, зоната „Бесапарски ридове“ 1 април 2016 г. повече ...
01 Април 2016 | 14:21 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „Реформаторски блок“ проф. Вили Лилков, относно състоянието на минералните извори, които МОСВ прехвърли безвъзмездно на Столична община 1 април 2016 г. повече ...
01 Април 2016 | 14:09 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП – Лява България“ Иван Иванов, относно готовността на бенефициентите по ОП „Околна среда 2014-2020“, Приоритетна ос 1- Води 1 април 2016 г. повече ...
01 Април 2016 | 13:44 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „Патриотичен фронт“ Атанас Стоянов, относно реализация на два проекта в община Сандански – канализация на с. Левуново и канализация на с. Лешница 1 април 2016 г. повече ...
11 Март 2016 | 16:36 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Васил Антонов, относно наличие на потенциална опасност от наводнения, поради лошото състояние на язовирите в област Плевен 11 март 2016 г. повече ...
11 Март 2016 | 15:47 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Иван Иванов относно обособяването на санитарно-охранителна зона около язовир "Тича" 11 март 2016г. повече ...
11 Март 2016 | 15:13 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Чавдар Георгиев относно нарушения на екологичното законодателство в мината за добив на флуорит в гр. Чипровци 11 март 2016 г. повече ...
05 Февруари 2016 | 14:28 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Реформаторския блок проф. Вили Лилков относно обявяването на защитена зона Камчия BG0000116 и Ропотамо BG0001001 по Директивата за местообитанията и осигуряване на опазване на дюните 5 февруари 2016 г. повече ...
05 Февруари 2016 | 14:15 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП – лява България“ Таско Ерменков относно състоянието на язовирите в Сливенска област 5 февруари 2016 г. повече ...
 1 2 »  11 материала в 2 страници
Архив