Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

03 Април 2015 | 15:25 Въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов от Парламентарната група на Движение за права и свободи относно някои допуснати до участие кандидати в конкурсите за назначаване на директори на Регионалните инспекции на околната среда и водите 3 април 2015 г. повече ...
03 Април 2015 | 15:00 Въпрос от народния представител Георги Божинов от ПГ „БСП лява България“ относно съотношението разходи-ползи при изграждането на обекти по Оперативна програма „Околна среда“ и промените в цената на услугата за населението, извършвана от операторите на тези обекти 3 април 2015 г. повече ...
03 Април 2015 | 14:50 Въпрос от Георги Тодоров Божинов, народен представител от ПГ „БСП лява България“ относно напредъка по одобряване на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ и мерките, които се очаква да стартират през 2015 г. 3 април 2015 г. повече ...
27 Февруари 2015 | 14:51 Въпрос от народния представител Георги Тодоров Божинов от Парламентарната група "БСП лява България" относно политиките за ползите от отговорността на производителите при разделното събиране на отпадъците, с цел минимизиране на разходите, които се заплащат от гражданите и бизнеса 27 февруари 2015г. повече ...
27 Февруари 2015 | 14:28 Въпрос от народния представител Любомир Владимиров Владимиров от Парламентараната група на партия "Атака" относно заплаха за екологичната сигурност на Република България и оценка на екологичния риск от замърсяване на водите на река Дунав 27 февруари 2015г. повече ...
27 Февруари 2015 | 13:57 Въпрос от народния представител Славчо Пенчев Бинев от Парламентарната група на "Патриотичен фронт" относно справяне с бедствията и последствията от тях 27 февруари 2015г. повече ...
27 Февруари 2015 | 13:43 Въпрос от народните представители Георги Тодоров Божинов и Стоян Михайлов Мирчев от Парламентарната група "БСП лява България" относно въвеждане на принципа "замърсителят плаща" при изработване на нова методика за определяне на такса смет 27 февруари 2015г. повече ...
27 Февруари 2015 | 13:33 Отговор на въпрос от нaродния представител Джевдет Ибрям Чакъров от Парламентарната група на "Движението за права и свободи" относно Изпълнението на ангажиментите на Република България за транспониране в националното законодателство на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви 27 февруари 2015г. повече ...
27 Февруари 2015 | 13:23 Въпрос от народния представител Станислав Toдоров Станилов oт Парламентарната група на партия "Атака" относно екологична оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград 27 февруари 2015г. повече ...
27 Февруари 2015 | 13:20 Въпрос от народния представител Станислав Тодоров Станилов от Парламентарната група на партия "Атака" относно замърсяването на р. Луда Яна, област Пазарджик 27 февруари 2015 г. повече ...
 1 2 »  13 материала в 2 страници
Архив