Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

05 Февруари 2016 | 14:28 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Реформаторския блок проф. Вили Лилков относно обявяването на защитена зона Камчия BG0000116 и Ропотамо BG0001001 по Директивата за местообитанията и осигуряване на опазване на дюните 5 февруари 2016 г. повече ...
05 Февруари 2016 | 14:15 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП – лява България“ Таско Ерменков относно състоянието на язовирите в Сливенска област 5 февруари 2016 г. повече ...
05 Февруари 2016 | 13:57 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Чавдар Георгиев относно риска от наводнения в района на община Свиленград 5 февруари 2016 г. повече ...
15 Януари 2016 | 15:51 Отговор на въпрос от народния представител Манол Генов от парламентарната група „БСП лява БЪЛГАРИЯ“ за замърсяването на атмосферния въздух и редовното превишаване на нормите на въглероден оксид в с. Красново, общ. Хисар Уважаеми  господин Председател, Уважаеми  госпожи и господа  народни представители, Уважаеми господин Генов, Още в самото начало на своя отговор искам да оборя Вашето твърдение. повече ...
15 Януари 2016 | 15:21 Отговор на въпрос от народния представител oт Парламентарната група на Движението за права и свободи Джевдет Чакъров за изпълнение на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Уважаеми господин Председател, Уважаеми дами и господа народни представители, Уважаеми господин Чакъров, Отчитайки направеното и постигнатите резултати, може да се каже, че както във повече ...
15 Януари 2016 | 15:08 Отговор на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров от парламентарната група на Движението за права и свободи oтносно изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чакъров, както и Вие отбелязахте, към днешна дата са обявени 14 процедури за проектни предложения по повече ...
13 Ноември 2015 | 15:26 Отговор на въпрос от народните представители Михаил Миков и Иван Ибришимов относно изграждането на депо за битови отпадъци в района на с. Джерман, община Дупница Уважаема госпожо Председател, Уважаеми дами и господа народни представители, Уважаеми господин Миков, Уважаеми господин Ибришимов   Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, общините са отговорни за управлението на битовите и строителните повече ...
Архив