Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

24 Юли 2015 | 15:51 Отговор на въпрос от народния представител Слави Бинев от парламентарната група „Патриотичен фронт“ относно изпълнението на комуникационен план на ОП „Околна среда 2007-2013“ 24. 07. 2015 г. повече ...
17 Юли 2015 | 17:56 Отговор на въпрос от народния представител Велизар Енчев, нечленуващ в парламентарна група oтносно oпасно замърсяване на питейната вода в село Дамяново, община Севлиево 17 юли 2015 г. повече ...
17 Юли 2015 | 17:31 Отговор на въпрос от народния представител Корнелия Нинова от Парламентарната група „БСП лява България“ относно замърсяване на въздуха в Пирдоп и Златица 17 юли 2015 г. повече ...
03 Юли 2015 | 14:16 Въпрос от народния представител Петър Георгиев Кадиев от Парламентарната група на ПП„АБВ“ относно замърсяване на въздуха и водите на река Въча в село Грохотно, Смолянско 3 юли 2015 г. повече ...
03 Юли 2015 | 13:37 Въпрос от народния представител Джевдет Ибрям Чакъров от Парламентарната група на Движение за права и свободи относно изпълнение на приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ на Оперативна програма „Околна среда" 3 юли 2015 г. повече ...
12 Юни 2015 | 15:27 Въпрос от народния представител Манол Трифонов Генов oт Парламентарната група „БСП лява България“ относно Проект за интегриран воден цикъл на град Асеновград 12 юни 2015 г. повече ...
12 Юни 2015 | 15:06 Въпрос от народния представител Слави Пенчев Бинев от Парламентарната група на "Патриотичен фронт" относно санкциите от ЕК, заради регионалните депа 12 юни 2015 г. повече ...
12 Юни 2015 | 15:00 Питане от народния представител Чавдар Георгиев Георгиев от ПГ „БСП лява България“ относно актуалната политика на Министерство на околната среда и водите за закриване на депа за битови отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците 12 юни 2015 г. повече ...
Архив