Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

22 Юли 2016 | 15:44 Отговор на въпрос от народния представител от БСП – Лява България Иван Иванов, относно замърсяване на въздуха в квартал „Дивдядово“, гр. Шумен 22 юли 2016 г. повече ...
22 Юли 2016 | 15:22 Отговор на въпроси от народния представител Георги Ковачев от ПГ на „БДЦ – Народен съюз“, относно издаване на разрешения на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства 22 юли 2016 г. повече ...
22 Юли 2016 | 14:48 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на АБВ Иван Станков, относно обезпечаването на безусловен публичен достъп до информация за изразходване на средствата, натрупани от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), които общините са длъжни да превеждат по сметка на РИОСВ, при депониране на отпадъци на регионално или общинско депо 22 юли 2016 г. повече ...
22 Юли 2016 | 13:49 Отговор на въпроси от народния представител от ПГ на АБВ Иван Иванов, относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на Видин 22 юли 2016 г. повече ...
22 Юли 2016 | 13:37 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на РБ проф. Вили Лилков, относно системата за управление, събиране и разходване на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в България 22 юли 2016 г. повече ...
24 Юни 2016 | 15:24 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Реформаторския блок Вили Лилков, относно минерално находище „с изключителни балнеологични свойства“ в с. Сланотрън, община Видин 24 юни 2016 г. повече ...
24 Юни 2016 | 15:04 Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Реформаторския блок проф. Вили Лилков, относно конкретни действия, които Столична община е предприела за развитието на минералните извори на територията на общината, и резултатите от тях 24 юни 2016 г. повече ...
Архив