Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

24 Юли 2015 | 15:51 Отговор на въпрос от народния представител Слави Бинев от парламентарната група „Патриотичен фронт“ относно изпълнението на комуникационен план на ОП „Околна среда 2007-2013“ 24. 07. 2015 г. повече ...
17 Юли 2015 | 17:56 Отговор на въпрос от народния представител Велизар Енчев, нечленуващ в парламентарна група oтносно oпасно замърсяване на питейната вода в село Дамяново, община Севлиево 17 юли 2015 г. повече ...
17 Юли 2015 | 17:31 Отговор на въпрос от народния представител Корнелия Нинова от Парламентарната група „БСП лява България“ относно замърсяване на въздуха в Пирдоп и Златица 17 юли 2015 г. повече ...
03 Юли 2015 | 14:16 Въпрос от народния представител Петър Георгиев Кадиев от Парламентарната група на ПП„АБВ“ относно замърсяване на въздуха и водите на река Въча в село Грохотно, Смолянско 3 юли 2015 г. повече ...
03 Юли 2015 | 13:37 Въпрос от народния представител Джевдет Ибрям Чакъров от Парламентарната група на Движение за права и свободи относно изпълнение на приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ на Оперативна програма „Околна среда" 3 юли 2015 г. повече ...
12 Юни 2015 | 15:27 Въпрос от народния представител Манол Трифонов Генов oт Парламентарната група „БСП лява България“ относно Проект за интегриран воден цикъл на град Асеновград 12 юни 2015 г. повече ...
12 Юни 2015 | 15:06 Въпрос от народния представител Слави Пенчев Бинев от Парламентарната група на "Патриотичен фронт" относно санкциите от ЕК, заради регионалните депа 12 юни 2015 г. повече ...
12 Юни 2015 | 15:00 Питане от народния представител Чавдар Георгиев Георгиев от ПГ „БСП лява България“ относно актуалната политика на Министерство на околната среда и водите за закриване на депа за битови отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците 12 юни 2015 г. повече ...
03 Април 2015 | 15:25 Въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов от Парламентарната група на Движение за права и свободи относно някои допуснати до участие кандидати в конкурсите за назначаване на директори на Регионалните инспекции на околната среда и водите 3 април 2015 г. повече ...
03 Април 2015 | 15:00 Въпрос от народния представител Георги Божинов от ПГ „БСП лява България“ относно съотношението разходи-ползи при изграждането на обекти по Оперативна програма „Околна среда“ и промените в цената на услугата за населението, извършвана от операторите на тези обекти 3 април 2015 г. повече ...
 1 2 »  11 материала в 2 страници
Архив