Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

13 Ноември 2015 | 15:26 Отговор на въпрос от народните представители Михаил Миков и Иван Ибришимов относно изграждането на депо за битови отпадъци в района на с. Джерман, община Дупница Уважаема госпожо Председател, Уважаеми дами и господа народни представители, Уважаеми господин Миков, Уважаеми господин Ибришимов   Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, общините са отговорни за управлението на битовите и строителните повече ...
09 Октомври 2015 | 13:56 Отговор на въпрос от народния представител Слави Бинев от ПГ Патриотичен фронт относно наказателна процедура на ЕК срещу България заради нарушаване на европейското екологично законодателство 9 октомври 2015 г. повече ...
11 Септември 2015 | 16:15 Отговор на въпрос на народния представител от ПГ „Реформаторски блок“ Петър Славов относно мерки за ограничаване на вредните емисии, отделяни от автомобилите и насърчаване ползването на по-екологични автомобили 11 септември 2015 г. повече ...
11 Септември 2015 | 15:44 Отговор на въпрос на народния представител Стефан Кенов от ПГ „Български демократичен център“ относно незаконен завод край гр.Карнобат 11 септември 2015 г. повече ...
11 Септември 2015 | 15:32 Отговор на въпрос от народния представител Велизар Енчев относно изграждането на язовир „Бяла“ край Севлиево 11 септември 2015 г. повече ...
11 Септември 2015 | 14:58 Отговор на въпрос от народния представител Невин Хасан от парламентарната група на ДПС относно мерките, които МОСВ предприема за защита и предотвратяване на наводнения на с. Долец, община Дулово и на земеделските земи в землището на с. Паисиево, община Дулово 11 септември 2015 г. повече ...
11 Септември 2015 | 14:24 Отговор на въпрос от народния представител Корнелия Нинова от парламентарната група БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ относно водоснабдяването на град Мизия, Врачанска област 11 септември 2015 г. повече ...
11 Септември 2015 | 13:57 Отговор на въпрос от народния представител Дора Янкова от парламентарната група БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ относно изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград 11 септември 2015 г. повече ...
Архив