Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

Пресцентър | парламентарен контрол

11 Юли 2014 | 16:00 Въпрос от народния представител Методи Теохаров Костадинов от ПГ на "Коалиция за България" относно съхраняване и опазване на кестеновия пояс в Природен парк "Беласица" 11 юли 2014 г. повече ...
11 Юли 2014 | 15:28 Въпрос от народния представител Методи Теохаров Костадинов от ПГ на "Коалиция за България" относно незаконно сметище в с. Чепинци, общ. Нови Искър, София град 11 юли 2014 г. повече ...
11 Юли 2014 | 15:25 Въпрос от Ивелина Веселинова Василева, Корнелия Добрева Маринова и Галя Енева Захариева, народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ относно реализация на проекти, одобрени за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд 11 юли 2014 г. повече ...
11 Юли 2014 | 15:20 Питане от народния представител Кирил Боянов Калфин от ПГ на ПП ГЕРБ относно становище на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", описано в писмо № 08-00-817/10.03.2014 г. до общ. Дупница, изразяващо се в отказ за сключване на договор за финансиране на проект за "Реконструкция, модернизация и разширение на Градска пречиствателна станция за отпадни води - Дупница и доизграждане на канализационна мрежа" 11 юли 2014 г. повече ...
Архив