Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

16 Януари 2015 | 17:26 Въпрос от народния представител Велизар Пенков Енчев, нечленуващ в парламентарна група относно предстояща въглищна газификация и фракинг в района на Генерал Тошево 16 януари 2015 г. повече ...
16 Януари 2015 | 17:21 Въпрос на народния представител Джейхан Хасанов Ибрямов от ПГ на ДПС относно Разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране 16 януари 2015 г. повече ...
16 Януари 2015 | 17:18 Въпрос от народния представител Георги Търновалийски от ПГ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ относно „Интегриран проект за водите на град Пловдив – фаза 1“ по Оперативна програма „Околна среда“ 16 януари 2015 г. повече ...
16 Януари 2015 | 15:49 Въпрос от народния представител Николай Александров от ПГ на партия Атака относно замърсяване на територията на община Търговище от комбината „Тракия Глас“ - България 16 януари 2015 г. повече ...
16 Януари 2015 | 15:46 Отговор на въпрос от народния представител Петър Славов от ПГ „Реформаторски блок“ относно Изграждане на пречиствателна станция в гр. Созопол с финансиране по ОПОС 16 януари 2015 г. повече ...
16 Януари 2015 | 15:40 Въпрос от народния представител Калина Петрова Балабанова от ПГ на партия Атака относно Решение №28 – ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок „1-11 Вранино“ 16 януари 2015 г. повече ...
16 Януари 2015 | 15:36 Питане от народния представител Манол Трифонов Генов от ПГ „БСП Лява България“ относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините, с изградени Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за управлението и експлоатацията им, до сключване на договор с Асоциацията ВиК и регионалния оператор 16 януари 2015 г. повече ...
Архив