Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Екологично образование

31 Октомври 2014 | 11:13 Устойчива мобилност в училищата - Играйте играта на Трафик - Змията
повече ...
26 Ноември 2012 | 16:39 Национална кръгла маса за образование по околна среда, София, 22 ноември 2012 год.
Интегрирането на образованието по устойчиво развитие и опазване на околната среда в училищата да стане хоризонтално, като бъде повече ...
24 Октомври 2012 | 15:30 Управление на околната среда в училище
Предназначението на ръководството е да популяризира принципите на образованието по околна среда и устойчиво развитие в българското общообразователно училище и да окаже подкрепа на училищата при прилагане на нови подходи повече ...
13 Септември 2011 | 16:31 Активно обучение
  Активно обучение онлайн   повече ...
13 Септември 2011 | 16:29 Зелен пакет
  Зелен пакет онлайн   Зелен пакет Junior повече ...
13 Септември 2011 | 16:28 Флупи
 С Флупи за по-добра околна среда - информация       Флупи - детски градини и 1 клас        Флупи и водата Флупи и въздуха Наръчник за учителя Флупи повече ...