Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Контакти

 

МОСВ-Ръководство  МОСВ-Администрация  ПУДООС  ИАОС,РИОСВ,БД,ДНП


Длъжност

Име, фамилия

Телефон

Имейл

МИНИСТЪР

Приемен ден:

Всеки последен понеделник на месеца

Ивелина Василева

02/ 940 61 94

Факс: 02/ 986 25 33

minister@moew.government.bg

 ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Приемен ден:

Всеки първи петък от месеца

Павел Гуджеров

02/ 940 61 49

Факс: 02/ 986 48 48

pgudzherov@moew.government.bg

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Приемен ден:

Всеки втори вторник от месеца

Красимир Живков

02/ 940 61 81

Факс: 02/ 980 96 41

cabinet_zhivkov@moew.government.bg

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Приемен ден:

Всеки трети понеделник от месеца

Бойко Малинов

02/ 940 62 59

Факс: 02/ 987 35 61

malinov@moew.government.bg

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА

Мирела Тотева

02/ 940 62 81

Факс: 02/ 986 25 33

mtoteva@moew.government.bg

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Валерия Герова

02/940 62 30

vgerova@moew.government.bg

ПАРЛАМЕНТАРЕН СЕКРЕТАР

Ивайло Петков

02/ 940 62 33

ipetkov@moew.government.bg

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ

Йова Апостолова

02/ 940 67 49

yoapostolova@moew.government.bg

МЕДИЕН СЪВЕТНИК

Калояна Живкова

02/ 940 62 65

Факс: 02/ 986 25 33

kzhivkova@moew.government.bg