Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

Водещи новини

Министър Ивелина Василева
21 Декември 2014 | 13:16 Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора ще бъде завършена в срок Това съобщиха днес пред министър Ивелина Василева строителите на обекта повече ...
Министър Ивелина Василева
12 Декември 2014 | 19:57 Състоя се Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ По програмата са завършени 200 проекта, свързани с най-значимите цели в областта на политиката по опазване на околна среда повече ...
12
22 Декември 2014 | 12:58 Правителството прие Национален план за управление на отпадъците за периода до 2020 г. Правителството прие Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода до 2020 г. Основната цел на Плана е да допринесе за устойчивото развитие на България чрез прилагане повече ...
Министър Ивелина Василева
21 Декември 2014 | 14:31 253 480 лв. ще бъдат отпуснати за подпомагане дейността на Спасителния център за диви животни в Стара Загора 253 480 лв. ще бъдат отпуснати за подпомагане дейността на Спасителния център за диви животни в Стара Загора от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Това повече ...
Министър Ивелина Василева
20 Декември 2014 | 13:22 Министър Ивелина Василева ще инспектира обекти на територията на община Стара Загора Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще инспектира  обекти на територията на община Стара Загора на 21 декември (неделя). В 11.00 ч. министърът ще види на място как се повече ...

Актуално

22 Декември 2014 | 16:31 Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната Данни от басейновите дирекции и експлоатационните дружества към 16:00 часа повече ...
28 Октомври 2014 | 10:44 Министърът на околната среда и водите кани експерти за участие в Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества към МОСВ Писменото заявяване на интерес трябва да стане до 10.01.2015 г. повече ...
12
22 Декември 2014 | 14:00 Тече едномесечният срок за обществено обсъждане на режимите в проекто-заповедите за обявяване на 5 защитени зони за опазване на природните местообитания Това е част от процедурата по обявяване на 234-те защитени зони за местообитания повече ...
22 Декември 2014 | 11:19 Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната Няма постъпили сигнали за критични ситуации,свързани с вредното въздействие на водите повече ...
22 Декември 2014 | 10:12 Тенденция към понижаване или задържане на речните нива в цялата страна Оранжев код за река Тунджа при Елхово повече ...

Често задавани въпроси

13 Ноември 2014 | 12:57 Въпроси по прилагане на нормативната уредба за управление на отпадъците от опаковки Продуктова такса за опаковки и нормативни изисквания повече ...
13 Ноември 2014 | 12:45 Най-често задавани въпроси за разположението и съществуващите класификации на дюните в България В България дюните се различават в зависимост от техния произход и развитието им. Те могат да бъдат разглеждани от различни научни аспекти – геоморфоложки, биологичен и фитоекологичнен. Разглеждана като геоморфоложки обект, повече ...
Обществен съвет към МОСВ

Зелен телефон

На телефон (02) 9888205 (от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден) очакваме сигнали за екологично замърсяване.

Предприети действия

МОСВ в социалните мрежи

Следвайте ни в Twitter Абонирайте се за канала на МОСВ в YouTube Посетете страницата на МОСВ в Facebook

Анкета

Намирате ли бързо и лесно нужната Ви информация на нашия сайт?

Национални кампании

Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022 г.
повече ...

Международни кампании

Международен ден на Черно море – 31 октомври 2014 година Do the right mix: Придвижвай се разумно - Кампания на ЕК за устойчива градска мобилност Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2014 г. 29 юни 2014 - Ден на река Дунав Световен ден на околната среда - 5 юни 2014 Международен ден на биологичното разнообразие - 22 май 2014 Европейска инициатива „Да почистим Европа“ - 10 май 2014 г. Ден на Земята - 22 април 2014 г. Световен ден на водата - 22 март 2014 Generation Awake   Будно поколение Световен ден на влажните зони - 2 февруари 2014 г. Европейска седмица за намаляване на отпадъците  16 - 24 ноември 2013 г. 22 май 2013 - Международен ден на биологичното разнообразие Международно десетилетие „ВОДА ЗА ЖИВОТ“ 2005-2015 г. Комуникационна кампания за намаляване на въглеродния отпечатък Десетилетие на ООН за опазване на биологичното разнообразие 2011-2020
повече ...

За децата

За децата